Phần mềm đọc màn hình KNFB
Phần mềm đọc màn hình KNFB

Phần mềm đọc màn hình KNFB: Phần mềm chụp ảnh và đọc to văn bản, cho phép người khiếm thị và mắt kém có thể truy cập nhanh chóng và dễ dàng nội dung của các tài liệu in mọi lúc, mọi nơi. [...]

Kính lúp video cầm tay CCTV
Kính lúp video cầm tay CCTV

Kính lúp video cầm tay CCTV: Tiện ích thay đổi kích cỡ phông chữ, độ sáng, màu sắc văn bản giúp người yếu thị lực dễ dàng tiếp cận thông tin

Dragon Naturally Speaking
Dragon Naturally Speaking

Dragon Naturally Speaking: Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, cho phép người dùng dễ dàng và nhanh chóng thực hiện các thao tác trên máy mà không cần phải gõ văn bản