Nguyễn Thị Vân
Chủ tịch Hội đồng Sáng lập
Nghị Lực sống
  Nguyễn Công Hùng
  Cố hiệp sĩ CNTT (26/6/1982 - 31/12/2012)
  Người Đồng sáng lập
   Ngô Thị Huyền Minh
   Giám đốc
    Vũ Phong Kỳ
    Giáo viên