Số điện thoại và ngày sinh ứng viên không công khai trên website.
Nếu ứng viên đăng ký công việc với nhà tuyển dụng thì thông tin này sẽ chỉ được gửi về riêng cho nhà tuyển dụng đó.

Hồ sơ ứng viên
Lĩnh vực làm việc
Kinh Nghiệm
Đăng ngày: 30-05-2021 Thực tập sinh - Học việc
(HỒ SƠ CÁ NHÂN)
Địa chỉ Email:  yeuhanoi1982@gmail.com
Danh mục:  Thiết kế in ấn
Mức lương:  4 triệu - 6 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Chưa có kinh nghiệm
Đăng ngày: 04-05-2021 Toàn thời gian
(Tìm công việc tại nhà dịch thuật, cntt)
Địa chỉ Email:  aivan0919@gmail.com
Danh mục:  Ngoại ngữ - Dịch thuật
Mức lương:  Lương cơ bản thỏa thuận - Lương thưởng/hoa hồng vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 1 - 3 năm
Đăng ngày: 10-03-2021 Toàn thời gian
(Ứng tuyển vị trí nhân viên văn phòng)
Địa chỉ Email:  dangducthinhdang@gmail.com
Danh mục:  Hành chính - Văn phòng
Mức lương:  6 triệu - 10 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Chưa có kinh nghiệm
Đăng ngày: 01-12-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên văn phòng)
Địa chỉ Email:  nguyenbaloc556@gmail.com
Danh mục:  Các nghề khác
Mức lương:  Lương cơ bản thỏa thuận - Lương thưởng/hoa hồng vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 4 - 7 năm
Đăng ngày: 01-12-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên bán hàng hoặc nhân viên trông xe)
Địa chỉ Email:  vankieu.bach@gmail.com
Danh mục:  Các nghề khác
Mức lương:  Lương cơ bản thỏa thuận - Lương thưởng/hoa hồng vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 1 - 3 năm