Hỗ trợ: Tặng xe lăn cho Em BV Hữu ở Kim Bôi, Hòa Bình

Trung tâm Nghị Lực Sống được Công ty TNHH Thirty Pictures gửi tặng một chiếc xe lăn tay còn mới, và Trung tâm đã gửi tặng lại em BV Hữu ở Kim Bôi, Hòa Bình. Xem Thêm “Hỗ trợ: Tặng xe lăn cho Em BV Hữu ở Kim Bôi, Hòa Bình”