Dragon Naturally Speaking:

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, cho phép người dùng dễ dàng và nhanh chóng thực hiện các thao tác trên máy mà không cần phải gõ văn bản

Thông tin sản phẩm

Dragon là phần mềm nhận dạng giọng nói một cách nhanh chóng và chính xác.

  • Nhập văn bản bằng giọng nói
  • Tìm kiếm trên web bằng giọng nói
  • Sử dụng Email bằng giọng nói
  • Và nhiều tính năng khác trên máy tính của bạn.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: