Trionic Veloped Trek
Trionic Veloped Trek

Trionic Veloped Trek: Sản phẩm xe tập đi mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho người dùng khi đi bộ và du lịch.

Khung tập đi
Khung tập đi

Khung tập đi: Khung giúp người sử dụng duy trì sự ổn định và cân bằng khi đi bộ hoặc đứng.

Xe lăn tay – xe đẩy
Xe lăn tay – xe đẩy

Xe lăn tay - xe đẩy: Người sử dụng điều khiển bằng cách đẩy vành hoặc bánh xe. Có thể sử dụng trong nhà/ngoài trời và trên các loại địa hình

Xe lăn điện
Xe lăn điện

Xe lăn điện: Xe lăn chạy bằng điện có khả năng tiến lùi đi theo từng hướng trái, phải tuỳ theo yêu cầu của người điều khiển.

Ghế đẩy thích ứng Axiom Improv
Ghế đẩy thích ứng Axiom Improv

Ghế đẩy thích ứng Axiom Improv: Thiết bị hỗ trợ trợ di chuyển ở mọi địa hình.

Đầu kéo xe lăn
Đầu kéo xe lăn

Đầu kéo xe lăn: Đầu kéo xe lăn đa năng chuyên nghiệp