Đai lưng cố định cột sống
Đai lưng cố định cột sống

Đai lưng cố định cột sống: Đai lưng chỉnh hình cột sống toàn lưng UM (A16) có thiết kế đặc biệt ôm trọn cả vùng lưng và vai, giúp hỗ trợ điều trị cho cột sống toàn lưng.

Ghế đẩy thích ứng Axiom Improv
Ghế đẩy thích ứng Axiom Improv

Ghế đẩy thích ứng Axiom Improv: Thiết bị hỗ trợ trợ di chuyển ở mọi địa hình.

Gậy địa hình SURE STEP
Gậy địa hình SURE STEP

Gậy địa hình SURE STEP hỗ trợ di chuyển, giúp người dùng giữ thăng bằng ngay cả trên các địa hình dốc và nghiêng