Kính lúp video cầm tay CCTV:

Tiện ích thay đổi kích cỡ phông chữ, độ sáng, màu sắc văn bản giúp người yếu thị lực dễ dàng tiếp cận thông tin

Thông tin sản phẩm

Kính lúp video cầm tay CCTV cho phép thay đổi kích cỡ phong chữ, độ sáng, màu sắc văn bản, độ tương phản giúp người dùng dễ đọc thông tin trong các văn bản.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: