Phần mềm đọc màn hình KNFB:

Phần mềm chụp ảnh và đọc to văn bản, cho phép người khiếm thị và mắt kém có thể truy cập nhanh chóng và dễ dàng nội dung của các tài liệu in mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin sản phẩm

KNFB Reader là phần mềm cho phép người khiếm thị có thể truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào nội dung của các tài liệu in mọi lúc, mọi nơi. KNFB chụp ảnh mọi văn bản với công nghệ xử lý hình ảnh được cấp bằng sáng chế và công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) tốt nhất hiện có.

Văn bản sau khi được chụp sẽ được đọc to bằng giọng nói của Microsoft hoặc có thể được hiển thị dưới dạng chữ nổi với trình duyệt đọc màn hình tương thích.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: