Giải chạy cộng đồng “You Raise Me Up” là một sự kiện thể thao phi lợi nhuận hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) với mong muốn phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống khỏe mạnh, đồng thời, kiến tạo không gian giao lưu, hòa nhập giữa người khuyết tật và người không khuyết tật.

Để sự song hành trong giải chạy không chỉ dừng lại ở giải chạy cộng đồng này mà còn là sự song hành của cộng đồng trong mọi hoạt động trên hành trình hòa nhập của người khuyết tật.

Giải chạy “You Raise Me Up” mở rộng tới đông đảo công chúng, người khuyết tật (khuyến khích sự kham gia của tất cả các dạng khuyết tật), người không khuyết tật, trẻ em – những người yêu thích môn chạy bộ với hình thức ghép cặp ngẫu nhiên hoặc đăng ký theo cặp trước đó giữa một (01) người khuyết tật và một (01) người không khuyết tật để cùng hoàn thành một cự ly đăng ký trong các cự ly 1.5 km, 3.0 km và 5.0 km

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *