Nghị Lực Sống kính chúc giáng sinh an lành tới tất cả mọi người!

Một Giáng sinh lại tới, một năm mới sắp tới Trung tâm Nghị Lực Sống kính chúc giáng sinh và năm mới an lành tới tất cả mọi người! Xem Thêm “Nghị Lực Sống kính chúc giáng sinh an lành tới tất cả mọi người!”