Tay vịn nhà tắm:

Giúp người già, người khuyết tật đứng vững trong nhà vệ sinh.

Thông tin sản phẩm

Tay vịn hỗ trợ di chuyển và đứng vững cho người già và người khuyết tật mà không cần sự trợ giúp khi ở trong phòng tắm và nhà vệ sinh.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây:

    << Xem lại toàn bộ sản phẩm