Súng và cung hỗ trợ săn bắn

Thông tin sản phẩm

Súng và cung hỗ trợ săn bắn được thiết kế cho những người có hạn chế hoặc không có khả năng chuyển động tay. Các thiết kế độc đáo của thiết bị cho phép người dùng dễ dàng điều khiển súng mà không cần nhiều áp lực.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: