Giường y tế:

Bảo vệ an toàn và cung cấp tiện ích cho người yếu khả năng vận động

Thông tin sản phẩm

Giường nâng đầu và chân, có chỗ đi vệ sinh và gội đầu

  • Nâng lưng từ 0° – 80°
  • Hạ lưng từ 80°- 0°
  • Nâng chân đến 45°
  • Cây truyền dịch tại giường
  • Bàn ăn tại giường
  • Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng
  • Lan Can cơ động bảo vệ an toàn
  • Chuyển thành tư thế ngồi giúp ngườii bệnh chuyển tư thế có thể đọc sách, xem phim…
  • Vệ sinh ngay tại giường
  • Gội đầu ngay tại giường

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: