Ghế TravelChair:

Hỗ trợ vững chắc trên máy bay

Thông tin sản phẩm

TravelChair là một chiếc ghế độc đáo phù hợp với ghế hàng không tiêu chuẩn mang lại sự hỗ trợ về tư thế vững chắc cho trẻ em khuyết tật khi di chuyển bằng máy bay.

Ghế có tựa đầu có thể điều chỉnh, chỗ để chân và dây nịt cơ thể cung cấp các mức hỗ trợ tư thế khác nhau. Ghế có vật liệu bền và được chứng minh an toàn trên máy bay.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: