Chuột GlassOuse:

Hỗ trợ người khuyết tật dễ dàng điều khiển chuột bằng đầu và miệng

Thông tin sản phẩm

GlassOuse được trang bị một bộ cảm biến 9 trục và một van cắn vào miệng. Người dùng sử dụng GlassOuse bằng cách đeo thiết bị lên đầu, ngậm van vào miệng và cắn van thay cho click chuột cầm tay.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu form dưới đây:

    << Xem lại toàn bộ sản phẩm