Cần câu cá FreedomFISHR Reel

Thông tin sản phẩm

Khác với các cần câu sử dụng áp lực từ sức tay để quay, FreedomFISHR Reel sử dụng động cơ hợp số 12V hỗ trợ giảm trọng lượng mà không ảnh hưởng đến sức mạnh và khả năng. Kết quả cuối cùng là một sản phẩm ưu việt với ít áp lực, độ nhạy tốt hơn và mang lại nhiều niềm vui cho trải nghiệm câu cá của bạn!

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm về sản phẩm này theo mẫu dưới đây: