Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 393 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 358 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 350 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 357 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 322 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 343 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 326 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 301 
Tin học cơ bản 27/03/2019 368 
10 Trung tâm Nghị Lực Sống 15/02/2019 1560 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box