Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống 12/01/2015 7199 
Phóng sự - Thầy giáo tí hon truyền nghị lực cho các học viên khuyết tật 12/01/2015 5904 
I Am Beautiful 06/01/2015 8390 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Office Word 29/11/2014 15459 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Excel 16/03/2014 7629 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Powerpoint 16/03/2014 7288 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 1 16/03/2014 7596 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 2 16/03/2014 6936 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 3 16/03/2014 8385 
10 Giáo trình tin học căn bản - Bài 4 16/03/2014 7412 

 Trung tâm Nghị lực sống là Doanh nghiệp Xã hội thành lập với mục đích hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo CNTT, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT
Địa bàn: Hà Nội, Nghệ An