Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống 12/01/2015 6601 
Phóng sự - Thầy giáo tí hon truyền nghị lực cho các học viên khuyết tật 12/01/2015 5447 
I Am Beautiful 06/01/2015 7897 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Office Word 29/11/2014 14891 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Excel 16/03/2014 7114 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Powerpoint 16/03/2014 6771 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 1 16/03/2014 7096 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 2 16/03/2014 6434 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 3 16/03/2014 7878 
10 Giáo trình tin học căn bản - Bài 4 16/03/2014 6919 

 Trung tâm Nghị lực sống là Doanh nghiệp Xã hội thành lập với mục đích hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo CNTT, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT
Địa bàn: Hà Nội, Nghệ An