Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 1361 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 1340 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 1283 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 1400 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 1316 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 1353 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 1267 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 1304 
Tin học cơ bản 27/03/2019 1369 
10 Trung tâm Nghị Lực Sống 15/02/2019 2724 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box