Video Clip
Trung tâm Nghị Lực Sống
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Trải Nghiệm xe lăn ( Truyền thông thu hẹp khoảng cách) 17/07/2018 6510 
Truyền Thông - Thu hẹp khoảng cách 17/07/2018 1411 
Hướng dẫn thay trời bằng Photoshop cc 17/07/2018 1914 
Đẹp việt: Người gieo hạt giống ước mơ 17/07/2018 1426 
Hướng dẫn xóa đồ vật sử dụng công cụ Gradient tool 17/07/2018 1458 
Lớp học hát tại trung tâm Nghị Lực Sống khoá 1 năm 2018 17/07/2018 1238 
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày 12/01/2015 73721 
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống 12/01/2015 10803 
Phóng sự - Thầy giáo tí hon truyền nghị lực cho các học viên khuyết tật 12/01/2015 8998 
10 I Am Beautiful 06/01/2015 11717 

Dream Seed Center provides free vocational training and employment support for PwDs throughout Vietnam that is the partnership between Nghi Luc Song (WLC) with RI KOREA from 2018 to 2010 under the support of KOICA Fund.