Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 520 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 490 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 464 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 492 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 454 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 472 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 447 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 431 
Tin học cơ bản 27/03/2019 516 
10 Trung tâm Nghị Lực Sống 15/02/2019 1702 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box