Thông tin công ty
Công ty TNHH Aimmo Việt Nam
Hanoi, Vietnam

Công ty TNHH Aimmo Việt Nam (Công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam). Công ty công nghệ thông tin.

Người liên hệ: Trung tâm Nghị Lực Sống
Số điện thoại liên hệ: 0243 641 9700
Email liên hệ: nghilucsong@gmail.com
Điện thoại công ty: 0243 641 9700
Lĩnh vực: Tài chính - Kế toán
Địa chỉ: Hà Nội