Số điện thoại và ngày sinh ứng viên không công khai trên website.
Nếu ứng viên đăng ký công việc với nhà tuyển dụng thì thông tin này sẽ chỉ được gửi về riêng cho nhà tuyển dụng đó.

Hồ sơ ứng viên
Lĩnh vực làm việc
Kinh Nghiệm
Đăng ngày: 27-11-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên bán hàng)
Địa chỉ Email:  nguyendinhduong090995@gmail.com
Danh mục:  Kinh doanh - Bán hàng
Mức lương:  4 triệu - 10 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 1 - 3 năm