Số điện thoại và ngày sinh ứng viên không công khai trên website.
Nếu ứng viên đăng ký công việc với nhà tuyển dụng thì thông tin này sẽ chỉ được gửi về riêng cho nhà tuyển dụng đó.

Hồ sơ ứng viên
Lĩnh vực làm việc
Kinh Nghiệm
Đăng ngày: 01-12-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên thu ngân)
Địa chỉ Email:  giapcoixxx@gmail.com
Danh mục:  Hành chính - Văn phòng
Mức lương:  4 triệu - 10 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 1 - 3 năm
Đăng ngày: 30-11-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên thu ngân)
Địa chỉ Email:  Quyen.matbuon84@gmail.com
Danh mục:  Tài chính - Kế toán
Mức lương:  6 triệu - 10 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 4 - 7 năm
Đăng ngày: 27-11-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên bán hàng)
Địa chỉ Email:  nguyendinhduong090995@gmail.com
Danh mục:  Kinh doanh - Bán hàng
Mức lương:  4 triệu - 10 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 1 - 3 năm
Đăng ngày: 26-11-2020 Toàn thời gian
(HS1)
Địa chỉ Email:  phamthithuhien+velectatest@sutunam.com
Danh mục:  Tài chính - Kế toán
Mức lương:  4 triệu - 10 triệu vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 1 - 3 năm
Đăng ngày: 19-11-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên văn phòng)
Địa chỉ Email:  minhtrang1@hotmail.com
Danh mục:  Hành chính - Văn phòng
Mức lương:  Lương cơ bản thỏa thuận - Lương thưởng/hoa hồng vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm:  Từ 4 - 7 năm