Hồ sơ ứng viên
Đăng ngày: 01-12-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên văn phòng)
Địa chỉ Email: nguyenbaloc556@gmail.com
Danh mục: Các nghề khác
Mức lương: Lương cơ bản thỏa thuận - Lương thưởng/hoa hồng vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm: Từ 4 - 7 năm
Đăng ngày: 01-12-2020 Toàn thời gian
(Nhân viên bán hàng hoặc nhân viên trông xe)
Địa chỉ Email: vankieu.bach@gmail.com
Danh mục: Các nghề khác
Mức lương: Lương cơ bản thỏa thuận - Lương thưởng/hoa hồng vnđ Hàng tháng
Kinh Nghiệm: Từ 1 - 3 năm

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị doanh nghiệp

Bước 1: Tạo tài khoản trang doanh nghiệp của bạn bằng cách nhấn nút Đăng ký. Hoặc Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Bước 2: Vui lòng ấn “Thêm công ty” nếu chưa có Hồ sơ doanh nghiệp. Ấn “Công ty” để chỉnh sửa các thông tin hồ sơ đã có nhưng muốn thay đổi: ví dụ như điện thoại, địa chỉ hay người liên hệ, v…v.

Bước 3: Bắt đầu đăng tin tuyển dụng hoặc chỉnh sửa lại tin tuyển dụng từng có. Một tài khoản doanh nghiệp có thể đăng nhiều tin đăng khác nhau.