Việc làm theo lĩnh vực
Tổng tin tuyển dụng: 0
Xin lỗi...
Không thể tìm thấy bất kỳ kết quả phù hợp nào
popup cross
Refine Searchpopup cross
Từ khóa
Lĩnh vực
Phù hợp với người khuyết tật
Địa điểm làm việc

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị hồ sơ ứng viên

Bước 1: Tạo tài khoản quản lý hồ sơ ứng viên của bạn bằng cách nhấn nút Đăng ký. Hoặc Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Bước 2: Vui lòng ấn “Thêm hồ sơ” nếu chưa có Hồ sơ/CV. Ấn “Hồ sơ của tôi” để chỉnh sửa các thông tin hồ sơ đã có nhưng muốn thay đổi: ví dụ như điện thoại, địa chỉ hay kinh nghiệm, v…v. Bạn cũng thể thêm lời giới thiệu (đoạn văn 2-5 câu nói sơ qua về bản thân, định hướng)

Bước 3: Xem công viên và ấn nút “ứng tuyển ngay”, hồ sơ của bạn sẽ được gửi thẳng trực tiếp tới email nhà tuyển dụng.