Tìm Kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực
Phù hợp với người khuyết tật
Địa điểm làm việc

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị hồ sơ ứng viên

Bước 1: Tạo tài khoản quản lý hồ sơ ứng viên của bạn bằng cách nhấn nút Đăng ký. Hoặc Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Bước 2: Vui lòng ấn “Thêm hồ sơ” nếu chưa có Hồ sơ/CV. Ấn “Hồ sơ của tôi” để chỉnh sửa các thông tin hồ sơ đã có nhưng muốn thay đổi: ví dụ như điện thoại, địa chỉ hay kinh nghiệm, v…v. Bạn cũng thể thêm lời giới thiệu (đoạn văn 2-5 câu nói sơ qua về bản thân, định hướng)

Bước 3: Xem công viên và ấn nút “ứng tuyển ngay”, hồ sơ của bạn sẽ được gửi thẳng trực tiếp tới email nhà tuyển dụng.