Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
61 Diễm Xưa - Thế Vinh 08/11/2011 16275 
62 Tuổi đã buồn - Thế Vinh 08/11/2011 14809 
63 Câu chuyện Yu Tae-ho 23/06/2011 21857 
64 Câu chuyện rơi lệ về gà rán KFC và gia đình Công Giáo nghèo 19/05/2011 38602 
65 Huang Guofu vẽ tranh bằng chân và miệng kỳ tài  19/05/2011 14490 
66 Chuyển động số 30/04/2011 16914 
67 Life Miracle III  21/04/2011 15271 
68 Người khuyết tật và sự nghiệp 21/04/2011 14655 
69 Người khuyết tật và thành công 20/04/2011 13861 
70 Cô bé không ngón chơi piano điêu luyện 17/03/2011 16407 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box