Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
31 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 3 16/03/2014 9345 
32 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 4 16/03/2014 8539 
33 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 5 16/03/2014 9551 
34 Giáo trình thiết kế Website - Bài 1 16/03/2014 8955 
35 Gáo trình thiết kế Website - Bài 2 16/03/2014 8730 
36 Gáo trình thiết kế Website - Bài 3 16/03/2014 8409 
37 Gáo trình thiết kế Website - Bài 4 16/03/2014 8476 
38 Gáo trình thiết kế Website - Bài 5 16/03/2014 8543 
39 Gáo trình thiết kế Website - Bài 6 16/03/2014 8505 
40 Gáo trình thiết kế Website - Bài 7 16/03/2014 8270 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box