Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
21 Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Office Word 29/11/2014 20400 
22 Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Excel 16/03/2014 12084 
23 Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Powerpoint 16/03/2014 11566 
24 Giáo trình tin học căn bản - Bài 1 16/03/2014 12065 
25 Giáo trình tin học căn bản - Bài 2 16/03/2014 11288 
26 Giáo trình tin học căn bản - Bài 3 16/03/2014 12611 
27 Giáo trình tin học căn bản - Bài 4 16/03/2014 11669 
28 Giáo trình tin học căn bản - Bài 5 16/03/2014 9436 
29 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 1 16/03/2014 10505 
30 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 2 16/03/2014 9753 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box