Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Giáo trình Word 2010 bài 7
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
101 Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 28/07/2010 15237 
102 Người xây tổ ấm 14/11/2010 18906 
103 Toạ đàm "DN với vấn đề việc làm cho người khuyết tật" 03/11/2010 14144 

Đăng ký kênh để được thông báo khi có bài học mới

Chèn chữ nghệ thuật CHèn Text box