Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 14624 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 1575 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 1547 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 1488 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 1628 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 1534 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 1567 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 1472 
Tin học cơ bản 27/03/2019 1592 
10 Trung tâm Nghị Lực Sống 15/02/2019 2944 

 Xem cấu hình máy tính

Chai sẻ dữ liệu trong mạng Lan