Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trải Nghiệm xe lăn ( Truyền thông thu hẹp khoảng cách)
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
41 Giáo trình thiết kế Website - Bài 8 16/03/2014 7076 
42 Giáo trình thiết kế Website - Bài 9 16/03/2014 6687 
43 Giáo trình thiết kế Website - Bài 10 16/03/2014 7038 
44 Giáo trình thiết kế Website - Bài 11 16/03/2014 6977 
45 Giáo trình hướng dẫn quản trị nội dung website - Bài 1 16/03/2014 8079 
46 Giáo trình hướng dẫn quản trị nội dung website - Bài 2 16/03/2014 6798 
47 Giáo trình hướng dẫn quản trị nội dung website - Bài 3 16/03/2014 6903 
48 Giáo trình hướng dẫn quản trị nội dung website - Bài 4 16/03/2014 6993 
49 Giáo trình hướng dẫn quản trị nội dung website - Bài 5  16/03/2014 7335 
50 Giáo trình SEO - Bài 1 14/03/2014 7797 

Dự án "Truyền thông - Thu hẹp khoảng cách" được triển khai từ tháng 5 năm 2017 với 15 học viên khuyết tật, nhằm giúp các bạn khuyết tật có kỹ năng truyền thông cơ bản, tự tạo những sản phẩm truyền thông để qua đó gửi gắm thông điệp, hình ảnh của cộng đồng mình một cách trực tiếp và hiệu quả tới xã hội. Kết thúc khóa học, 15 học viên đã đưa ra được 4 sản phẩm truyền thông suất sắc nhất. 4 sản phẩm truyền thông được chính các bạn học viên lên ý tưởng, dàn dựng, thực hiện và lần đầu tiên được công chiếu trong buổi Lễ tốt nghiệp tại Hà Nội. The Will to Live Center and UNDP launched a project named “Communication – Narrow the gap” in May 2017, to help people with disabilities build up skills and create their own communication products in order to directly and effectively send messages and images of their community to the society. This is expected to help change the attitude, perceptions and misjudgment of the community towards people with disabilities. The project has successfully provided basic communication skills for 15 people with disabilities. The trainees have worked very hard to practice the knowledge and skills they learned from the training. As a results, four excel products have been developed by the trainees and will be introduced for the first time at graduation ceremony.