Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trải Nghiệm xe lăn ( Truyền thông thu hẹp khoảng cách)
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
31 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 3 16/03/2014 8173 
32 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 4 16/03/2014 7358 
33 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 5 16/03/2014 8359 
34 Giáo trình thiết kế Website - Bài 1 16/03/2014 7758 
35 Gáo trình thiết kế Website - Bài 2 16/03/2014 7606 
36 Gáo trình thiết kế Website - Bài 3 16/03/2014 7253 
37 Gáo trình thiết kế Website - Bài 4 16/03/2014 7320 
38 Gáo trình thiết kế Website - Bài 5 16/03/2014 7389 
39 Gáo trình thiết kế Website - Bài 6 16/03/2014 7365 
40 Gáo trình thiết kế Website - Bài 7 16/03/2014 7140 

Dự án "Truyền thông - Thu hẹp khoảng cách" được triển khai từ tháng 5 năm 2017 với 15 học viên khuyết tật, nhằm giúp các bạn khuyết tật có kỹ năng truyền thông cơ bản, tự tạo những sản phẩm truyền thông để qua đó gửi gắm thông điệp, hình ảnh của cộng đồng mình một cách trực tiếp và hiệu quả tới xã hội. Kết thúc khóa học, 15 học viên đã đưa ra được 4 sản phẩm truyền thông suất sắc nhất. 4 sản phẩm truyền thông được chính các bạn học viên lên ý tưởng, dàn dựng, thực hiện và lần đầu tiên được công chiếu trong buổi Lễ tốt nghiệp tại Hà Nội. The Will to Live Center and UNDP launched a project named “Communication – Narrow the gap” in May 2017, to help people with disabilities build up skills and create their own communication products in order to directly and effectively send messages and images of their community to the society. This is expected to help change the attitude, perceptions and misjudgment of the community towards people with disabilities. The project has successfully provided basic communication skills for 15 people with disabilities. The trainees have worked very hard to practice the knowledge and skills they learned from the training. As a results, four excel products have been developed by the trainees and will be introduced for the first time at graduation ceremony.