Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trải Nghiệm xe lăn ( Truyền thông thu hẹp khoảng cách)
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
21 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 3 16/03/2014 7825 
22 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 4 16/03/2014 7055 
23 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 5 16/03/2014 8052 
24 Giáo trình thiết kế Website - Bài 1 16/03/2014 7417 
25 Gáo trình thiết kế Website - Bài 2 16/03/2014 7299 
26 Gáo trình thiết kế Website - Bài 3 16/03/2014 6940 
27 Gáo trình thiết kế Website - Bài 4 16/03/2014 7041 
28 Gáo trình thiết kế Website - Bài 5 16/03/2014 7108 
29 Gáo trình thiết kế Website - Bài 6 16/03/2014 7055 
30 Gáo trình thiết kế Website - Bài 7 16/03/2014 6866 

Dự án "Truyền thông - Thu hẹp khoảng cách" được triển khai từ tháng 5 năm 2017 với 15 học viên khuyết tật, nhằm giúp các bạn khuyết tật có kỹ năng truyền thông cơ bản, tự tạo những sản phẩm truyền thông để qua đó gửi gắm thông điệp, hình ảnh của cộng đồng mình một cách trực tiếp và hiệu quả tới xã hội. Kết thúc khóa học, 15 học viên đã đưa ra được 4 sản phẩm truyền thông suất sắc nhất. 4 sản phẩm truyền thông được chính các bạn học viên lên ý tưởng, dàn dựng, thực hiện và lần đầu tiên được công chiếu trong buổi Lễ tốt nghiệp tại Hà Nội. The Will to Live Center and UNDP launched a project named “Communication – Narrow the gap” in May 2017, to help people with disabilities build up skills and create their own communication products in order to directly and effectively send messages and images of their community to the society. This is expected to help change the attitude, perceptions and misjudgment of the community towards people with disabilities. The project has successfully provided basic communication skills for 15 people with disabilities. The trainees have worked very hard to practice the knowledge and skills they learned from the training. As a results, four excel products have been developed by the trainees and will be introduced for the first time at graduation ceremony.