Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trải Nghiệm xe lăn ( Truyền thông thu hẹp khoảng cách)
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
11 Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Office Word 29/11/2014 18790 
12 Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Excel 16/03/2014 10550 
13 Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Powerpoint 16/03/2014 10074 
14 Giáo trình tin học căn bản - Bài 1 16/03/2014 10475 
15 Giáo trình tin học căn bản - Bài 2 16/03/2014 9796 
16 Giáo trình tin học căn bản - Bài 3 16/03/2014 11109 
17 Giáo trình tin học căn bản - Bài 4 16/03/2014 10169 
18 Giáo trình tin học căn bản - Bài 5 16/03/2014 7912 
19 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 1 16/03/2014 8997 
20 Giáo trình Adobe Photoshop CS - Bài 2 16/03/2014 8118 

Dự án "Truyền thông - Thu hẹp khoảng cách" được triển khai từ tháng 5 năm 2017 với 15 học viên khuyết tật, nhằm giúp các bạn khuyết tật có kỹ năng truyền thông cơ bản, tự tạo những sản phẩm truyền thông để qua đó gửi gắm thông điệp, hình ảnh của cộng đồng mình một cách trực tiếp và hiệu quả tới xã hội. Kết thúc khóa học, 15 học viên đã đưa ra được 4 sản phẩm truyền thông suất sắc nhất. 4 sản phẩm truyền thông được chính các bạn học viên lên ý tưởng, dàn dựng, thực hiện và lần đầu tiên được công chiếu trong buổi Lễ tốt nghiệp tại Hà Nội. The Will to Live Center and UNDP launched a project named “Communication – Narrow the gap” in May 2017, to help people with disabilities build up skills and create their own communication products in order to directly and effectively send messages and images of their community to the society. This is expected to help change the attitude, perceptions and misjudgment of the community towards people with disabilities. The project has successfully provided basic communication skills for 15 people with disabilities. The trainees have worked very hard to practice the knowledge and skills they learned from the training. As a results, four excel products have been developed by the trainees and will be introduced for the first time at graduation ceremony.