Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Đẹp việt: Người gieo hạt giống ước mơ
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 894 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 266 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 247 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 235 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 246 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 211 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 235 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 215 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 214 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 254 

 Nguyen Thao Van