Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Lớp học hát tại trung tâm Nghị Lực Sống khoá 1 năm 2018
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 289 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 75 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 61 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 64 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 54 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 60 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 64