Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 895 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 266 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 247 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 235 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 246 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 211 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 235 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 215 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 214 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 254 

 Trung tâm Nghị lực sống là Doanh nghiệp Xã hội thành lập với mục đích hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo CNTT, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT
Địa bàn: Hà Nội, Nghệ An