Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 289 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 75 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 61 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 64 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 54 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 60 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 64 

 Trung tâm Nghị lực sống là Doanh nghiệp Xã hội thành lập với mục đích hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo CNTT, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT
Địa bàn: Hà Nội, Nghệ An