Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 894 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 266 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 247 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 235 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 246 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 211 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 235 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 215 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 214 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 254 

 Nghị Lực Sống là một Doanh Nghiệp Xã Hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật (NKT) thông qua đào tạo, tư vấn định hướng giúp NKT tìm được việc làm phù hợp, hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm của NKT. Từ đó, giúp NKT tự tin và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.