Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 289 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 75 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 61 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 64 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 54 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 60 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 64 

 Nghị Lực Sống là một Doanh Nghiệp Xã Hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật (NKT) thông qua đào tạo, tư vấn định hướng giúp NKT tìm được việc làm phù hợp, hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm của NKT. Từ đó, giúp NKT tự tin và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.