Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
I Am Beautiful
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Giáo trình Word 2010 bài 7 29/03/2019 289 
Giáo trình Word 2010 bài 6 29/03/2019 75 
Giáo trình Word 2010 bài 5 27/03/2019 61 
Giáo trình Word 2010 bài 4 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 3 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 2 27/03/2019 62 
Giáo trình Word 2010 bài 1 27/03/2019 64 
Hưỡng dẫn tạo và sử dụng Gmail. google Drive... 27/03/2019 54 
Cách xem cấu hình máy tính và chia sẻ mạng Lan 27/03/2019 60 
10 Tin học cơ bản 27/03/2019 64 

 The “I Am Beautiful Too. Why Not?” disability fashion parade is on Friday, November 21, at 6pm. 

The venue is Flinders University Adelaide City Campus, Level 10, 182 Victoria Square.

 For more info, call Joanne on 0433 076 952.

The event is also looking for volunteers to help out on the night.