Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
    Ngôn ngữ
    English
    TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

    Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được tư vấn chọn các làm việc phù hợp với chương trình đã được học, hợp với thể trạng cũng như điều kiện của học viên(quá trình này cũng có thể thực hiện ngay từ lúc học viên nộp hồ sơ đối với những bạn đã xác định rõ việc học nghề của mình).

    Nhà tài trợ