Hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng một cách bền vững

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  Tin tức

  Hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập cộng đồng một cách bền vững

  Thứ ba, 12/01/2016, 02:01 GMT+7

  Nhằm hướng đến việc sẻ chia yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng từ đó có thể Trong thời gian qua, Đảng và các tổ chức chính trị xã hội đã và đang nổ lực tìm cách hỗ trợ người khuyết tật, từ việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người khuyết tật nói chung, đặc biệt là chế độ việc làm đối với người khuyết tật nhằm  giải pháp giải quyết việc làm cho người khuyết tật,  giúp họ vượt qua những rào cản, có những công việc phù hợp với trình độ và sức khoẻ để từng bước ổn định cuộc sống.

   


  Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở ban ngành các cấp, gần 7 triệu người khuyết tật (NKT) trên cả nước đã và đang được quan tâm, và hỗ trợ. Trong số các hoạt động thiết thức hướng về những hoàn cảnh yếu thế nói chung, đặc biệt là NKT nói riêng, nhiều chương trình đã triển khai nhằm tăng cường nhận thức của toàn xã hội về quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức của người khuyết tật và những NKT có cơ hội gặp gỡ, giao lưu chia sẻ thông tin và xích lại gần nhau hơn.

            Tuy nhiên, dù cuộc sống của NKT đã dần được cải thiện, thế nhưng vẫn còn vẫn còn đó bao khó khăn. Một trong những thực tế còn tồn tại đó là việc dạy văn hóa, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật chưa thực sự động bộ, thiếu hiệu quả và còn nhiều hạn chế. Vấn đề mấu chốt giúp người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng  là tạo việc làm cho họ, nhưng hiện nay tỷ lệ người khuyết tật thất nghiệp vẫn còn cao. Nhiều NKT còn khả năng lao động, bằng nghị lực đã vươn lên, mong muốn tìm được việc làm phù hợp để không là gánh nặng của gia đình và xã hội nhưng cũng khó có việc làm ổn định. Bên cạnh đó chế độ trợ cấp cho người khuyết tật còn đang gặp nhiều khó khăn và ngân sách còn eo hẹp… Đây là những rào cản làm hạn chế khả năng cũng như sự hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

  Trung tâm Nghị lực sống

            Trong thời gian qua, Đảng và các tổ chức chính trị xã hội đã và đang nổ lực tìm cách hỗ trợ người khuyết tật, từ việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người khuyết tật nói chung, đặc biệt là chế độ việc làm đối với người khuyết tật nhằm  giải pháp giải quyết việc làm cho người khuyết tật,  giúp họ vượt qua những rào cản, những công việc phù hợp với trình độ và sức khoẻ để từng bước ổn định cuộc sống.

            Để góp phần giúp NKT vững tin, vượt qua rào cản, từng bước vươn lên làm chủ số phận và hòa nhập tốt với cộng đồng,  Nghị Lực Sống là trung tâm đào tạo và giới thiệu nghề cho người khuyết tật. Nhiệm vụ chính của Trung tâm chính là cùng các tổ chức chính trị, xã hội, các mạnh thường quân tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về người khuyết tật và các vấn đề liên quan; hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp cận thông tin đối với người khuyết tật; đồng thời đào tạo, hướng dẫn cho người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin.Giúp người khuyết tật tiếp cận các vấn đề về giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, sử dụng các công trình xây dựng và tham gia giao thông công cộng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí…

  Nhằm hướng đến việc sẻ chia yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng từ đó có thể tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội như ý nguyện của cố Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng, trong thời gian vừa qua Ban giám đốc Trung tâm cùng các bạn học viên, các cựu học viên và sự giúp đỡ quan tâm của các tổ chức chính trị, các mạnh thường quân, Nghị lực sống đã liên tục tuyển sinh, và đào tạo nghề cho NKT, giúp họ có được công việc phù hợp với sức khoẻ và ổn định cuộc sống.

   


  Đăng bởi : Trung Thắng

   

  Các tin khác :


  Các tin đã đăng trong ngày :

  Nhà tài trợ