Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

www.nghilucsong.net http://www.nghilucsong.net

Trong bạn, Nghị Lực Sống là ...

 

 Nếu bạn đang thắc mắc:


 Nghị lực sống là gì?

⁉️ Nghị lực sống đào tạo gì?
⁉️ Học viên Nghị lực sống là ai?
⁉️ Tại sao Nghị lực sống được coi là ngôi nhà thứ 2 của những Người khuyết tật?

 

Hãy cùng theo dõi video dưới đây để hiểu thêm về Nghị lực sống, về các học viên Khóa 2 (2018) sau 1 tháng sinh hoạt và học tập cùng nhau tại trung tâm nhé! 


💓

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Vm8ejTFufZ8&feature=youtu.be

0
Đăng bởi : Phan Đình Bình
Ngày đăng: 27/09/2018, 06:08

URL news : http://www.nghilucsong.net/?nls=mod:news|detail|newsid:5422

©Copyright 2006 www.nghilucsong.net contact: nghilucsong@gmail.com