Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

www.nghilucsong.net http://www.nghilucsong.net

Nghị Lực sống ký hợp đồng cung cấp nhận sự với công ty EsoftFlow

 

Hôm nay, 01/11/2013 Nghị Lực Sống chính thức ký hợp đồng trở thành đối tác cung cấp nhân sự là người khuyết tật cho công ty EsoftFlow, một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm đồ họa cho các công ty bất động sản quốc tế. Công ty có khoảng 300 nhân viên và 40% trong số này được đào tạo và giới thiệu bởi Nghị Lực Sống với mức thu nhập từ 5-16 triệu/tháng


Today, 01/11/2013, The Will to Live signed agreement to supply trained personnel with disabilities with Esoftflow, a company providing professional graphic products for international assets companies. Esoftflow has around 300 staff, in which 40% trained and introduced by The Will to Live, who are having VND 5 – 16 million per month.

November 1st, 2013 also witnesses the turning point of The Will to Live’s activities. The centre shifts from the process of training and then finding job to training as per orders from enterprises.

Hôm nay, 01/11/2013 Nghị Lực Sống chính thức ký hợp đồng trở thành đối tác cung cấp nhân sự là người khuyết tật cho công ty EsoftFlow, một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm đồ họa cho các công ty bất động sản quốc tế. Công ty có khoảng 300 nhân viên và 40% trong số này được đào tạo và giới thiệu bởi Nghị Lực Sống với mức thu nhập từ 5-16 triệu/tháng.

01/11/2013 cũng là ngày đánh dấu cho sự thay đổi mới về hoạt động của Nghị Lực Sống, từ đào tạo trước tìm việc sau sang đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

0
Đăng bởi : Nguyễn Văn Hùng
Ngày đăng: 03/11/2013, 05:37

URL news : http://www.nghilucsong.net/?nls=mod:news|detail|newsid:5396

©Copyright 2006 www.nghilucsong.net contact: nghilucsong@gmail.com