www.nghilucsong.net http://www.nghilucsong.net

Khánh thành Nhà phục hồi chức năng cho trẻ em

 

Nhân Tháng Hành động vì trẻ em, Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) cùng Sở Lao động-Thương binh-Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.


Tham dự buổi lễ (dự kiến) có ông Aiboshi Koichi- Công sứ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Sèn Chỉn Ly- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Đào Ngọc Thịnh- Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Lý Thành Thái- Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Giang.


Quang cảnh buổi cắt băng khánh thành

Hiện nay, tỉnh Hà Giang có trên 3.000 trẻ em khuyết tật, nhưng chỉ có 1.925 em khuyết tật thuộc các dạng dị tật vận động, khuyết tật nghe nói, khuyết tật về mắt, hành vi xa lạ.

Năm 2010, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ cho Quỹ BTTEVN 67.294 USD để xây dựng Nhà phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật - công trình này nằm trong khuôn viên của Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng lực của Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật trong công tác phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

Nhà Phục hồi chức năng được đưa vào hoạt động, dự kiến sau 3 năm triển khai thực hiện dự án sẽ có ít nhất 40% trẻ khuyết tật, tàn tật trong tỉnh được chăm sóc giúp đỡ và khoảng 30% trẻ được hưởng lợi từ dự án có khả năng hòa nhập cộng đồng.

41
Đăng bởi : minhhung
Ngày đăng: 27/05/2011, 02:04

URL news : http://www.nghilucsong.net/?nls=mod:news|detail|newsid:4557

©Copyright 2006 www.nghilucsong.net contact: nghilucsong@gmail.com