Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Cơ sở sản xuất xe lăn, xe lắc Đức Cường
  Địa chỉ : 62/06 Lê Niệm, P. Tân Phú, TP. HCM
  Điện thoại : (08) 9 782 783

  Chuyên sản xuất và bán xe lăn, xe lắc

  Trở về

  Nhà tài trợ