Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Mạng Thông Tin Tình Nguyện Việt Nam

  Điện thoại : 098 707 64 16
  Email : Webmaster@aoxanh.net
  Website : http://aoxanh.net

       Ø    Tăng cường hỗ trợ và đóng góp vào việc chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin của các tổ chức, nhóm và CLB tình nguyện.

   
       Ø    Nâng cao kiến thức chuyên môn về hoạt động tình nguyện trong các nhóm, CLB tình nguyện và người tình nguyện.
   
       Ø    Tăng cường các mối quan hệ, trao đổi giữa các cá nhân, tổ chức, CLB tình nguyện.
   
       Ø    Tạo tiếng nói và văn hoá riêng cho người tình nguyện.
   
       Ø    Tạo những cơ hội tình nguyện.

  Trở về

  Nhà tài trợ