Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Nhóm Tình Nguyện Những Ước Mơ Xanh
  Địa chỉ : Số 5, Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp HCM
  Email : admin@nhunguocmoxanh.org
  Website : www.nhunguocmoxanh.org

  Với những tấm lòng đầy lòng nhiệt huyết của nhiều thanh niên sinh viên học sinh đã cùng nhau khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình vì cộng đồng, vì xã hội. Nhóm Những Ứơc Mơ Xanh ra đời với mong muốn tiếp nối Phong Trào Tình Nguyện của Thanh Niên Việt Nam.

  Trở về

  Nhà tài trợ