Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  CLB Hy vọng
  Địa chỉ : 380 Khâm Thiên, Hà Nội
  Điện thoại : (04) 3851 0054
  Email : thai_hang_vn@hotmail.com

  Thành lập:                              3/1996

  Thành viên:                            30

  Đặc điểm:                              Câu lạc bộ của người khuyết tật vận động cùng nhau sinh hoạt và trao đổi thông tin. Có tổ chức họp toàn thể 1 lần/tháng và họp nhóm 2 lần/tuần.

  Tiêu chí:                                 Chia sẻ thông tin, tham gia các hoạt động của Người Khuyết Tật trong khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống của Người Khuyết Tật.

   

  Câu lạc bộ hoạt động dưới nhà văn hoá quận Ba Đình

   

  Hoạt động:

  -     Chia sẻ thông tin về cơ hội việc làm, cách làm kinh tế.

  -     Chia sẻ những thay đổi về tâm lý của Người Khuyết Tật.

  -     Chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

  -     Tham gia các hoạt động Người Khuyết Tật trong khu vực.

   

  Mục tiêu trước mắt của nhóm:

  -     Quản lý một dự án do Hội đồng Anh tài trợ về tạo việc làm cho thành viên .

   

  Mục tiêu lâu dài của nhóm:

  -     Xây dựng và thực hiện các dự án dạy nghề, tạo việc làm và giao lưu văn hoá cho thành viên của CLB.

  Trở về

  Nhà tài trợ