Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Nhóm Công tác xã hội Alpha
  Địa chỉ : Số 14 Ngô Quyền
  Điện thoại : 0988 717 288
  Email : alphagroupvietnam@yahoo.com
  Website : http://alphagroupvn.com

  Nhóm Công tác xã hội Alpha (ALPHA Group) là một nhóm thanh niên Việt Nam đang làm việc và học tập tại Hà Nội, hoạt động xã hội, hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật gặp hoàn cảnh khó khăn.

  1-      Đối tượng nhóm quan tâm: 

  Trẻ em thiệt thòi, ham học hỏi  và người khuyết tật gặp khó khăn.

  2-      Lĩnh vực quan tâm:  Khuyến học và tạo nghề

  Mong muốn mang lại cơ hội học tập nhiều hơn, qua đó tạo ra không chỉ cơ hội có việc làm và thu nhập trong tương lai mà còn là sự hoà nhập cộng đồng, niềm tin vào cuộc sống cho những trẻ em thiệt thòi và người khuyết tật.

  Bên cạnh đó, quan tâm đến khía cạnh tinh thần và vật chất hiện tại nhằm cải thiện điều kiện sống cho các em nhỏ thiệt thòi.

  Trở về

  Nhà tài trợ