Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)
  Địa chỉ : Phòng 19.1, Tòa Nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội
  Điện thoại : +8447820058
  Website : http://isds.org.vn

  Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội - ISDS là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. ISDS có sứ mệnh đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, và giảng dạy về các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

  Trở về

  Nhà tài trợ