Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  CLB Sinh viên Khuyết tật Hà Nội
  Địa chỉ : 64 Nguyễn Khuyến, Hà Nội
  Điện thoại : (04) 747 0469 - 0912 649 856 (gặp Thái)
  Email : hcds.hanoi@gmail.com

  Thành lập:    25/2/2001
  Thành viên:     50 người
  Hội phí:    60.000đ/năm
  Đặc điểm:     Thành viên là sinh viên khuyết tật đang học tập tại Hà Nội và những sinh viên tình nguyện từ các trường đại học/cao đẳng.

  Tiêu chí: 
  -    Tạo sân chơi để sinh viên khuyết tật gặp gỡ, trao đổi và tham gia các hoạt động tinh thần.
  -    Tạo điều kiện để hội viên nâng cao trình độ văn hoá và hiểu biết xã hội qua các buổi giao lưu và các hoạt động học tập khác.
  -    Giúp thanh niên khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vượt qua khó khăn cá nhân để hòa nhập vào cộng đồng một cách cởi mở, tự tin.
  -    Hợp tác, tạo mối liên kết với các tổ chức tự lực của Người Khuyết Tật và các tổ chức có quan tâm tới lĩnh vực Người Khuyết Tật.

  Mục tiêu trước mắt của nhóm:
  -    Chia sẻ hoàn cảnh, hiểu biết lẫn nhau.
  -    Nâng cao kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho thành viên.
  -    Trao đổi và cung cấp các thông tin về lĩnh vực Người Khuyết Tật.
  -    Tham gia vào các hoạt động thể thao, văn hoá của Người Khuyết Tật tại cộng đồng.

  Mục tiêu lâu dài:
  -    Nâng cao nhận thức về Người Khuyết Tật với bản thân những Người Khuyết Tật và xã hội.
  -    Cải thiện tình trạng của Người Khuyết Tật hiện nay.
  -    Nâng cao trình độ văn hoá và chất lượng cuộc sống cho Người Khuyết Tật.

  Hoạt động:
  -    Cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan đến Người Khuyết Tật.
  -    Tổ chức các buổi gặp gỡ thường kỳ hàng tháng và các hoạt động hữu ích khác.
  -    Giúp đỡ các thành viên gặp khó khăn.

  Trở về

  Nhà tài trợ